Menu

Betaling pensioenpremies en tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid


De ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid’ (NOW) is op 31 maart jl. bekend gemaakt. De NOW biedt een tegemoetkoming in de loonkosten én onder andere de kosten van pensioenregelingen.

De NOW in het kort

Het doel van de NOW is werkgevers financieel ondersteunen bij het in dienst houden van zoveel mogelijk werknemers. Het betreft een tegemoetkoming in een deel van de loonkosten tijdens een periode van een omzetdaling.

Inhoud en doelgroep van de NOW

  • De NOW ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aaneengesloten periode van 3 maanden.
  • Een werkgever hoeft daarvoor niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden bijdragen aan die omzetdaling.
  • De ondersteuning bestaat uit een subsidie voor de loonkosten van vaste- en flexibele werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en verplicht zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
  • Dus niet de DGA die niet of vrijwillig is verzekerd voor werknemersverzekeringen
  • Als loon geldt een maximum van € 9.538 bruto per maand. Het deel van het loon dat daarboven ligt, komt dus niet voor vergoeding in aanmerking.

Uitvoering van de NOW

Het UWV gaat deze noodmaatregel uitvoeren. Het streven is om hiermee te beginnen vanaf 6 april 2020.

Als UWV positief besluit op de aanvraag, verleent het een voorschot van 80% van de subsidie. Dat voorschot wordt naar verwachting binnen 2 tot 4 weken uitbetaald. Achteraf stelt UWV de subsidie definitief vast.

Duur van de regeling

In eerste instantie loopt de vergoeding op basis van de NOW van maart tot en met mei 2020. Vóór 1 juni 2020 zal besloten worden of de regeling wordt verlengd met drie maanden.

NOW en pensioenpremies

De werkgever heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Een individuele berekening daarvan is niet mogelijk voor de NOW. UWV hanteert voor alle werkgevers een zelfde opslag van 30% bovenop de loonsom.

Gevolgen NOW voor de pensioenopbouw

Doordat er een tegemoetkoming is in de pensioenpremies, kunnen deze doorbetaald worden. Er veranderd daardoor niets aan de diensttijd van de werknemer. De pensioenuitvoerder hoeft dan ook niet op de hoogte te worden gebracht als er gebruik wordt gemaakt van de NOW.

Betalingsproblemen ondanks de NOW

De NOW kan betalingsproblematiek op het gebied van pensioenpremies helpen voorkomen. Mogelijk zijn er toch situaties waarbij deze oplossing niet voldoende blijkt te zijn. Dat kan zijn omdat het voorschot dat het UWV uitbetaalt nog even op zich laat wachten of dat een werkgever op langere termijn financiële problemen blijft houden.

Dit is een bijzondere situatie met bijzondere maatregelen.  Als een werkgever problemen verwacht, neem dan vooral contact op zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken.

Heeft u vragen?
Laat het me weten, ik help u graag.


Met vriendelijke groet,

Gonnie Bruis