Menu

Einde pensioenopbouw in eigen beheer voor de DGA

Staatssecretaris Wiebes is voornemens om op Prinsjesdag 2016 een wetsvoorstel in te dienen om het Pensioen in eigen beheer voor de DGA vanaf 1 januari 2017 uit te faseren, zonder opvolgende regeling voor toekomstige opbouw. Hij wil met zijn voorstel de DGA’s bevrijden van de zogenaamde dividendklem. Hij stelt een tijdelijke afkoopregeling voor gedurende drie jaar met een korting over de heffingsgrondslag.

Staatssecretaris Wiebes is voornemens om op Prinsjesdag 2016 een wetsvoorstel in te dienen om het Pensioen in eigen beheer voor de DGA vanaf 1 januari 2017 uit te faseren, zonder opvolgende regeling voor toekomstige opbouw. Hij wil met zijn voorstel de DGA’s bevrijden van de zogenaamde dividendklem.
Hij stelt hierbij het volgende voor:
–          De commerciële voorziening wordt afgestempeld naar de fiscale voorziening zonder fiscale sancties in de loonbelastingsfeer of revisierente.
–          Na afstempelen kan gekozen worden om de fiscale waarde af te kopen of om te zetten naar een spaarvariant
–          Bij afkoop moet onmiddellijk loonbelasting betaalt worden over de fiscale voorziening. Om afkoop zoveel mogelijk te stimuleren stelt Wiebes een korting voor van 34,5% op de grondslag in 2017, 25% in 2018 en 19,5% in 2019. Door deze afkoopmogelijkheid te verlengen naar drie jaar, stelt hij zoveel mogelijk DGA’s in staat om het pensioen in eigen beheer af te kopen.
–          Omdat niet alle BV’s voldoende vermogen tegenover de pensioenverplichting hebben staan of omdat niet iedereen wil afkopen, is er nog de spaarvariant. Hierbij blijft het geld in de onderneming en houdt de DGA een oudedagsreservering. Pas in de uitkeringsfase volgt belastingheffing. Wel heeft deze omzetting naar de spaarvariant als voordeel dat de dividendklem grotendeels wordt weggenomen. Mocht de financiële situatie verbeteren, dan kan de DGA in 2018 of 2019 alsnog afkopen.
De DGA zal moeten nadenken of hij gebruik wenst te maken van één van de genoemde voorstellen of dat hij de pensioenvoorziening handhaaft in de huidige vorm (zonder verdere opbouw). Omdat dit ook de rechten van de partner raakt is ook toestemming van deze partner nodig.
Voor de toekomst heeft de DGA nog diverse mogelijkheden voor pensioenopbouw:
–          Opbouw via lijfrente/banksparen of bankspaarbeleggen
–          Sparen/beleggen in Box 3
–          Sparen in de BV (Box 2) en op pensioendatum als dividend uitkeren (het zogenoemde netto-sparen)
–          Een pensioenverzekering starten bij een verzekeraar
–          Een combinatie van het bovenstaande
Wiebes rekent zich al rijk met de afkoopregeling met een positief effect van circa € 2 miljard op de begroting voor 2017. De vraag is of dat afkoop van het pensioen in eigen beheer inderdaad het gewenste resultaat zal opleveren (voor de begroting). Omdat een deel van het probleem bij het pensioen in eigen beheer het ontbrekende vermogen is, is de vraag of de spaarvariant niet de voorkeur zal genieten. Daarnaast betekent afkoop van pensioen vooralsnog dat er geen mogelijkheid is om nog pensioen over het verleden op te bouwen via bijvoorbeeld banksparen.
In 2017 zal er veel gerekend moeten worden. Wat betekent wel of geen afkoop voor de loonbelasting of het vermogen in Box 3. Moet het vrijgekomen vermogen wel of niet terugvloeien naar de BV. Eerst zullen we de wetsteksten in september af moeten wachten. Daarin zal meer uitgewerkt staan over nog onbeantwoorde vragen.