Menu

Nieuwsblog

Betaling pensioenpremies en tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid

De ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid’ (NOW) is op 31 maart jl. bekend gemaakt. De NOW biedt een tegemoetkoming in de loonkosten én onder andere de kosten van pensioenregelingen. De NOW in het kort Het doel van de NOW is werkgevers financieel ondersteunen bij het in dienst houden van zoveel mogelijk werknemers. Het […]

Lees meer

Pensioen en het coranavirus

Onlangs zijn wij allemaal geconfronteerd met maatregelen rondom het coronavirus Covid-19. Sommige maatregelen hebben ingrijpende financiële gevolgen voor bedrijven en hun werknemers, waarbij er ondernemers zijn die acute betaalproblemen hebben. Betaalproblemen Het kan betekenen dat werkgevers niet meer in staat zijn hun pensioenpremies te betalen. Wettelijk zijn er betaaltermijnen vastgesteld waarbinnen de pensioenpremies moeten worden […]

Lees meer

Wet uitfasering Pensioen in eigen beheer gaat in per 1 april 2017

Op 27 maart 2017 is de nieuwe wet inzake uitfasering pensioen in eigen beheer gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee gaat de wet in per 1 april 2017. De DGA heeft 3 maanden de tijd tot 1 juli 2017 om zijn lopende pensioenopbouw stop te zetten en te verzoeken om eventuele verzekerde kapitalen over te dragen […]

Lees meer

Wet uitfasering Pensioen in eigen beheer aangenomen

Op 7 maart 2017 heeft de 1e Kamer het wetsvoorstel en de novelle voor de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen. De ingangsdatum van de wet is 1 april 2017. Op dat moment is er werk aan de winkel. De nog lopende pensioenen moeten worden stopgezet voor 1 juni 2017 door middel van notulen […]

Lees meer

Streefdatum Wet uitfasering Pensioen in eigen beheer per 1 april 2017

Naar aanleiding van de uitstel van stemming van bovengenoemde wet op 20 december 2016, heeft Staatssecretaris Wiebes enkele kamervragen beantwoord die gesteld zijn naar aanleiding van de uitstel. Wiebes geeft aan dat de beoogde ingangsdatum 1 april 2017 zal zijn. Wederom zijn er daarna nog drie maanden coulancetermijn om de lopende toezegging in eigen beheer […]

Lees meer

Wiebes wil uitstel stemming Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Op 20 december 2016 zou de eerste kamer stemmen over invoering van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (en overige fiscale maatregelen). Bijgaand treft u een brief aan waarin de staatssecretaris verzoekt om uitstel van deze stemming. brief_ek_stemming_wet_uitfasering_pensioen_in_eigen_beheer  De staatssecretaris heeft signalen uit de praktijk ontvangen dat de toekomstige indexatieverplichting op het moment van […]

Lees meer

Prinsjesdag en pensioen

In juli was al aangekondigd dat er een wetsvoorstel voor het toekomstige pensioen in eigen beheer voor de DGA zou volgen met Prinsjesdag. Daarmee komt vanaf 2017 een einde aan de mogelijkheid voor de DGA om pensioenopbouw binnen zijn BV op te bouwen. Daarnaast zijn er nog wat kleine wijzigingen op pensioengebied in zijn algemeen. […]

Lees meer

Einde pensioenopbouw in eigen beheer voor de DGA

Staatssecretaris Wiebes is voornemens om op Prinsjesdag 2016 een wetsvoorstel in te dienen om het Pensioen in eigen beheer voor de DGA vanaf 1 januari 2017 uit te faseren, zonder opvolgende regeling voor toekomstige opbouw. Hij wil met zijn voorstel de DGA’s bevrijden van de zogenaamde dividendklem. Hij stelt een tijdelijke afkoopregeling voor gedurende drie […]

Lees meer

Wet verbeterde premieregeling in werking getreden

Per 1 september 2016 treedt de Wet verbeterde premieregeling in werking. Deze is van toepassing op bestaande en nieuwe premie- en kapitaalovereenkomsten. De wetswijziging is vooral van belang voor werknemers die binnen nu en enkele jaren met pensioen zullen gaan. Wat moest er verbeterd worden?Tot nu moest op de pensioendatum het gehele opgebouwde kapitaal worden […]

Lees meer

Specto Pensioen Support wordt Specto Pensioenadvies

Inmiddels is Specto uitgegroeid tot een gespecialiseerd pensioen adviesbureau. Om die reden is gekozen voor een naamswijziging naar Specto Pensioenadvies. Voor ondernemers, hun werknemers en hun accountant-adviseur zijn we een welkome aanvulling op de bestaande assurantiekantoren die pensioenadvies niet als voornaamste bezigheid hebben. In 2010 is Specto Pensioen Support opgericht. Het doel van Specto was […]

Lees meer