Ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad (OR) is betrokken bij de aanpassing van de pensioenregeling aan de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Als OR geef je advies en uiteindelijk wel of geen instemming met de voorgestelde wijziging.

De werkgever heeft een eigen pensioenadviseur

Voor de OR zijn de gevolgen van de voorgestelde wijziging niet altijd goed te overzien. Soms heeft de werkgever een andere agenda dan de werknemers. De OR moet de belangen van de werknemers behartigen maar ook kijken naar de belangen van de werkgever.

Het is goed om je als OR te laten bijstaan door een eigen pensioenadviseur

Gonnie Bruis kan jullie helpen om te beoordelen of er een goed voorstel is uitgebracht. Zij is ervaren in het beoordelen van wijzigingen in pensioenregelingen en de gevolgen op korte- en lange termijn. Daarnaast kan ze helpen met de onderhandelingen om eventuele verschillen in doelstellingen tussen de werkgever en de OR samen te brengen.

Er is een deadline voor de instemming van 1 oktober 2026

Uiterlijk dan moet een eventueel transitieplan naar de verzekeraar of PPI-instelling.

Neem contact op

Meer weten over onze dienstverlening? Aarzel niet en neem direct contact op

“Onafhankelijk”

Gonnie Bruis is echt onafhankelijk en objectief. Ze kon ons goed adviseren bij onze wens om de werknemers alleen een vergoeding voor pensioen te geven. Dankzij haar hulp gaan onze werknemers wel echt sparen voor pensioen van die vergoeding. Wij hebben daardoor tevreden werknemers. – Jan

“Goede keuze”

Gonnie Bruis heeft mij goed geholpen bij het inrichten van een pensioenregeling voor het personeel. Ze luistert goed naar onze wensen en maakt hierbij een passende regeling. Daarnaast neemt ze de pensioenadministratie en de berekening van de eigen bijdrage ook voor haar rekening. – André