Menu

Pensioen en het coranavirus

Onlangs zijn wij allemaal geconfronteerd met maatregelen rondom het coronavirus Covid-19. Sommige maatregelen hebben ingrijpende financiële gevolgen voor bedrijven en hun werknemers, waarbij er ondernemers zijn die acute betaalproblemen hebben.

Betaalproblemen

  • Het kan betekenen dat werkgevers niet meer in staat zijn hun pensioenpremies te betalen. Wettelijk zijn er betaaltermijnen vastgesteld waarbinnen de pensioenpremies moeten worden afgedragen. Ben je als bedrijf door geldproblemen nu niet in staat om je pensioenpremie te betalen? Neem dan contact op. We kunnen dan met de pensioenuitvoerder in overleg over de mogelijkheden.

Overigens hebben de onderstaande pensioenfondsen al de volgende oplossing:

  • Pensioenfonds Horeca & Catering heeft de automatische incasso van maart uitgesteld tot 30 april
  • Pensioenfonds Detailhandel heeft de betalingstermijn verlengd naar 90 dagen
  • Pensioenfonds Reisbranche verlengt de betalingstermijn naar 45 dagen

Arbeidsduurverkorting

Het is mogelijk om de pensioenopbouw voor werknemers ongewijzigd voort te zetten zonder rekening te moeten houden met een tijdelijke arbeidsduurverkorting. Dit geldt zowel bij een dienstbetrekking die in stand blijft als bij een (gedeeltelijke) tijdelijke beëindiging.

Gepensioneerde zorgmedewerkers

Gepensioneerde werknemers in de zorg, die hun pensioen meer dan vijf jaar voor de AOW-leeftijd hebben vervroegd, kunnen opnieuw aan het werk gaan om bij te springen tijdens de coronacrisis, zonder dat dit fiscale gevolgen heeft voor hun pensioen. Dit is van belang voor werknemers die hun pensioen via Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) ontvangen. Anders zou de hele aanspraak op de vervroegde ingangsdatum belast worden. Dat zou mensen in de weg kunnen staan om gehoor te geven aan de oproep om bij te springen.

Wens je meer informatie over het bovenstaande neem dan contact op met Gonnie Bruis via 06-10396770 of gbruis@spectopensioen.nl.