Menu

Prinsjesdag en pensioen

In juli was al aangekondigd dat er een wetsvoorstel voor het toekomstige pensioen in eigen beheer voor de DGA zou volgen met Prinsjesdag. Daarmee komt vanaf 2017 een einde aan de mogelijkheid voor de DGA om pensioenopbouw binnen zijn BV op te bouwen. Daarnaast zijn er nog wat kleine wijzigingen op pensioengebied in zijn algemeen.

Pensioen in eigen beheer
Vanaf 2017 kan een DGA geen pensioen meer opbouwen in zijn eigen BV. Hij moet daarnaast een keuze maken wat er moet gebeuren met het pensioen wat hij reeds heeft opgebouwd binnen de BV tot 31 december 2016. Fiscaal aantrekkelijk afkopen is een mogelijkheid, evenals omzetting naar een spaarvariant. 
De overdracht van een (deels) verzekerde regeling naar eigen beheer is nog tot 1 januari 2017 mogelijk. 
Welke keuze de DGA ook maakt. De (ex-)partner moet mee tekenen voor akkoord omdat de keuze ook van invloed is op zijn of haar pensioen. 
Uiteraard helpt Specto de DGA en zijn adviseur bij het maken van de afweging.

Pensioeningangsdatum
Al enkele jaren is de verjaardag van de AOW-gerechtigde de ingangsdatum van de AOW. De bedoeling is dat de pensioeningangsdatum hierop aansluit. Met ingang van 1 januari 2017 mag dat weer de eerste dag van de maand zijn, in aansluiting op wat in de praktijk gebruikelijk is.

Doorwerkvereiste en 100% toets
Op dit moment mag je de pensioendatum alleen uitstellen zolang je doorwerkt. Zodra je pensioen boven de 100% van het inkomen uitkwam moest het pensioen alsnog in gaan. Vanaf 2017 vervalt de doorwerkvereiste en de 100% toets. Hierdoor wordt het makkelijker om het pensioen uit te stellen naar de AOW-leeftijd.
Nog onduidelijk is of de 100% toets ook komt te vervallen bij de zogenaamde 3% staffels. Die kennen een event toets gedurende de looptijd. Dat zou een mooie bijkomstigheid zijn.