Menu

Wet Toekomst Pensioenen (WTP)

Sinds 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) in werking getreden.

Voor nieuwe pensioenregelingen zijn de regels heel duidelijk. Alleen een beschikbare premie met een vast premiepercentage is nog toegestaan.

Overgangsregeling
Voor bestaande pensioenregelingen met een premiestaffel is er een overgangsregeling tot 1 januari 2028. Tot die tijd mogen huidige en nieuwe werknemers worden opgenomen in de bestaande pensioenregeling.

Nieuwe werknemers
Er komt een tijd voor 1 januari 2028 dat je als werkgever moet gaan kiezen hoe het pensioen voor je nieuwe werknemers eruit gaat zien. Je kan nu direct kiezen voor een vast percentage voor nieuwe werknemers of wachten tot 1 januari 2028. Per onderneming is de beste oplossing weer anders.

Huidige werknemers
Ook voor de huidige werknemers moet je voor 1 oktober 2026 kiezen hoe het pensioen voor je huidige werknemers eruit gaat zien. Blijven ze in de regeling met een premiestaffel of gaan ze over naar een vast premiepercentage 2028. De uitdaging zit hem in het vaststellen van de hoogte van die vaste premie en de compensatie.

Transitie- en communicatieplan
Afhankelijk van de gekozen oplossing moet er een transitieplan worden opgesteld dat naar de uitvoerder gaat. Hiervoor geldt een deadline van 1 oktober 2026.

Wil je hulp rondom te WTP?

Wil je meer weten wat ik voor jou kan betekenen? Ik help je graag. Je kunt me bereiken op info@spectopensioen.nl of ga naar contact.

Ga naar contact