Menu

Wet uitfasering Pensioen in eigen beheer gaat in per 1 april 2017

Op 27 maart 2017 is de nieuwe wet inzake uitfasering pensioen in eigen beheer gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee gaat de wet in per 1 april 2017. De DGA heeft 3 maanden de tijd tot 1 juli 2017 om zijn lopende pensioenopbouw stop te zetten en te verzoeken om eventuele verzekerde kapitalen over te dragen naar zijn BV.

Vervolgens is er een overgangsperiode tot 31 december 2019 waarin de DGA zijn commerciële pensioenvoorziening kan afstempelen naar de fiscale pensioenvoorziening. Daarna kan hij kiezen voor omzetting naar een oudedagsvoorziening of de pensioenvoorziening afkopen. Om afkoop te bevorderen is er een afkoopkorting van 34,5% in het jaar 2017. Deze korting daalt in 2018 en 2019. De afkoopkorting geldt over de pensioenvoorziening eind 2015. 

Omdat het afstempelen van de pensioenvoorziening gevolgen heeft voor de rechten van de (ex)partner, kan dit alleen gebeuren met toestemming van de (ex)partner. Afhankelijk van het huwelijksgoederenregime zal hierbij sprake zijn van schenking of moet de partner gecompenseerd worden.

Bovengenoemde keuzes moeten worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de BV en de DGA, met mede ondertekening van de partner van de DGA. Afspraken hierover kunnen via een onderhandse overeenkomst of bij de notaris worden vastgelegd. Binnen 1 maand moet de belastingdienst geïnformeerd worden door middel van een informatieformulier. Hierop moet ook de (ex)partner mee tekenen en moet worden aangegeven of er afspraken zijn gemaakt over compensatie.

Omdat de afkoopkorting geldt over de voorziening per eind 2015, is het belangrijk dat het pensioendossier in orde is. Zorg dat pensioen- en beëindigingsovereenkomsten voorhanden zijn. Evenals uitstelovereenkomsten als een pensioen dat had uit moeten keren nog niet uitkeert. Je hoeft vooraf geen goedkeuring aan te vragen bij de fiscus. Maar de fiscus zal achteraf de dossiers wel controleren. 

Vanwege de moeilijke materie en de grote zorgplicht die er op de adviseur rust is er een Lunch & Learn waarin alle bovengenoemde punten worden besproken. Lunch&Learn 4 april 2017