Menu

Wet verbeterde premieregeling in werking getreden

Per 1 september 2016 treedt de Wet verbeterde premieregeling in werking. Deze is van toepassing op bestaande en nieuwe premie- en kapitaalovereenkomsten. De wetswijziging is vooral van belang voor werknemers die binnen nu en enkele jaren met pensioen zullen gaan.

Wat moest er verbeterd worden?
Tot nu moest op de pensioendatum het gehele opgebouwde kapitaal worden gebruikt voor de aankoop van een vaste levenslange pensioenuitkering. De hoogte van deze periodieke uitkering is afhankelijk van de hoogte van onder andere de rente op het moment van aankopen. Door de huidige lage rente betekent dit dat de aan te kopen pensioenuitkeringen veel lager zullen zijn dan de indicaties die in de jaarlijkse pensioenoverzichten stonden vermeld. Als de rente in de toekomst stijgt, heeft dat geen invloed meer op de hoogte van de uitkering (uiteraard een daling van de rente ook niet).  
Daarnaast moet er in de opbouwfase richting de pensioendatum steeds minder risicovol belegd worden volgens een life cycle en wordt op de pensioendatum al het belegde vermogen in een keer verkocht. Hiermee wordt de beleggingshorizon verkort omdat pensioengerechtigden na het ingaan van de pensioenuitkering niet mogen doorbeleggen. Risicovoller beleggen kan uiteindelijk resulteren in een hoger resultaat.

Wat wijzigt er?
Per 1 september 2016 komt de optie van een variabele uitkering beschikbaar. In afwijking van het verleden kan het pensioenkapitaal op de pensioendatum geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor de aankoop van een variabele uitkering.  Hierdoor is de gepensioneerde minder afhankelijk van de rentestand op één moment. Er kan meer beleggingsrisico worden gelopen na de pensioendatum, met als doel extra beleggingsrendement een en hogere pensioenuitkering. Uiteraard bestaat er hierdoor ook een risico op een lagere pensioenuitkering. Uitvoerders zijn niet verplicht om zelf de variabele of vaste uitkering aan te bieden, maar moeten wel op de mogelijkheid wijzen. Daarnaast bestaat er een wettelijk shoprecht om de pensioenuitkering bij een andere uitvoerder onder te brengen. Dat shoprecht bestond nog niet voor uitkeringsgerechtigden bij een pensioenfonds.

Wat moet je nu als werkgever doen?
De mogelijkheid van een variabele uitkering is vanaf 1 september 2016 toegestaan en vanaf 1 januari 2018 is de aanbieder verplicht om ze aan deelnemers als keus aan te bieden. De Wet verbeterde premieregeling moet nog nader uitgewerkt worden. Het is een zeer complexe wet, waarbij bij de variabele uitkering naast het beleggingsrisico ook met een langlevenrisico rekening moet worden gehouden. Aanbieders zijn nog volop bezig om hun producten hierop aan te passen.

 Als werkgever kun je de werknemers die binnen nu en enkele jaren met pensioen gaan, wijzen op de gewijzigde mogelijkheid. Biedt ze een gesprek met de pensioenadviseur aan. Dat is sowieso al aan te bevelen om de werknemer bewust te maken van het feit dat de pensioenuitkering mogelijk lager kan zijn dan waarmee hij rekening houdt. Hierbij kunnen opties al deeltijdpensioen ook beter onder de aandacht worden gebracht. Ook voor de werkgever kan dat wel eens een interessante mogelijkheid zijn.

Daarnaast zal bij een contractverlenging in de toekomst deze nieuwe wetgeving zeker een punt van aandacht verdienen bij de keuze van een passende aanbieder.