Menu

Wiebes wil uitstel stemming Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Op 20 december 2016 zou de eerste kamer stemmen over invoering van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (en overige fiscale maatregelen). Bijgaand treft u een brief aan waarin de staatssecretaris verzoekt om uitstel van deze stemming.

brief_ek_stemming_wet_uitfasering_pensioen_in_eigen_beheer 

De staatssecretaris heeft signalen uit de praktijk ontvangen dat de toekomstige indexatieverplichting op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst zal worden gebracht. Hierdoor stijgt de afkoopwaarde, waardoor de kans dat de pensioenen afgekocht gaan worden kleiner wordt. Bij omzetting zou een extra aftrekpost ontstaan, zonder dat hier belastingopbrengst tegenover staat.

De staatssecretaris wil voor de stemming de effecten van deze indexatieproblematiek laten onderzoeken. Mogelijk is dat ook van invloed voor de invoeringsdatum van deze wet. De invoerdatum stond gepland op 1 januari 2017.